29
Paź

WIR – KOMUNIKAT

Komunikat dotyczący: zakończenia postępowania w trybie przetargu na „Odwóz dzieci z zajęć dodatkowych z placówek oświatowych na terenie gminy Wierzbinek w roku szkolnym 2012/2013”. W wyniku pracy trwającej w dniu 12.10.2012 Stowarzyszenie Wielkopolska Inicjatywa Regionalna dopuściła do oceny formalnej  3 oferty, które wpłynęły na przetarg  do dnia 11.10.2012 do godz. 15.00, z czego 2 spełniły kryteria formalne dla ofert zawarte w Warunkach Przetargu zamieszczonych w ogłoszeniu.
Więcej

25
Paź

Wizyta rolników w CTT NUVARRO

23 października 2012 roku do Centrum Transferu Technologii zawitała kolejna grupa rolników, tym razem reprezentanci powiatów konińskiego, wrzesińskiego i gnieźnieńskiego. Ponad 30 przybyłych uczestników szkolenia organizowanego przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zapoznało się z funkcjonowaniem energooszczędnego budynku Centrum Transferu Technologii NUVARRO.
Więcej

25
Paź

Centrum Transferu Technologii NUVARRO zatrzymane w kadrze

Do 25 października 2012 r. można głosować na prace Anny Kędziora zgłoszone do konkursu fotograficznego pn.  „Zatrzymane w kadrze”. Inicjatywa ta polega na wyłonieniu najciekawszych fotografii, przedstawiających projekty zrealizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

Więcej

25
Paź

NUVARRO uczestnikiem projektu NOWY EXPERT

Sprawne wprowadzenie innowacji do firm oraz wymiana doświadczeń w zakresie efektywności energetycznej w budynkach to główne założenia projektu NOWY EXPERT realizowanego przez Fundację Poszanowania Energii. Na mocy umowy z dnia 10 września br. do grona uczestników projektu przystąpiła również firma NUVARRO.
Więcej

25
Paź

DESIGN YOUR PROGRESS – sesje coachingowe dla firm

NUVARRO Sp. z o.o. uczestniczy w sesji coachingowej realizowanej na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przez konsorcjum firm: DEA Konsulting i CoWinners Sp. z o.o.

 

Więcej