25
Wrz

KTN: Zapraszamy na wydarzenie – Budynki Pełne Energii

24 października 2013 r., w godz. 9.00-14.00, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu odbędzie się Wydarzenie pt. „Budynki Pełne Energii – budownictwo pasywne” – konferencja naukowa połączona z wystawą branżową firm związanych z budownictwem niskoenergetycznym oraz odnawialnymi źrodłami energii.
Więcej

25
Wrz

KOMUNIKAT dot. zakończenia postępowania w trybie przetargu

2013-09-25 16:08:13

Komunikat dotyczący: zakończenia postępowania w trybie przetargu na wybór dostawcy wyposażenia laboratorium – kamery termowizyjne do Centrum Transferu Technologii NUVARRO w ramach projektu „Wyposażenie laboratorium w Centrum Transferu Technologii NUVARRO w sprzęt do badań dotyczących OZE i efektywności energetycznej”

 

W wyniku pracy Komisji Przetargowej w dniu 25.09.2013 r. NUVARRO Sp. z o.o. dopuściła do oceny formalnej 2 oferty następujących firm: TESTO Sp. z o. o., ul. Czereśniowa 130, 02-456 Warszawa oraz MERAZET Sp. z o.o., ul. J.Krauthofera 36, 60-203 Poznań, które wpłynęły na przetarg w dniu 24.09.2013.

 

W wyniku oceny formalnej oferta firmy MERAZET Sp. z o.o. została odrzucona – oferent nie złożył prawidłowych dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności. Oferta firmy TESTO Sp. z o.o. spełniła kryteria formalne dla ofert zawarte w Warunkach Przetargu  zamieszczonych w ogłoszeniu.

Dopuszczona oferta uzyskała następujące wyniki w ocenie merytorycznej:
1.    TESTO Sp. z o.o. ul. Czereśniowa 130, 02-456 Warszawa, otrzymał za kryterium „cena” 80 punktów, za kryterium „termin dostawy” 10 pkt, za kryterium „gwarancja” 10 pkt. Łączna ocena to 100 punktów.

Na podstawie takiej oceny Zarząd NUVARRO Sp. z o.o. wybrał najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma: TESTO Sp. z o.o. ul. Czereśniowa 130, 02-456 Warszawa

Uzasadnienie
Firma TESTO Sp. z o.o. ul. Czereśniowa 130, 02-456 Warszawa złożyła ofertę: spełniającą kryteria formalne, najkorzystniejszą cenowo, spełniła kryterium zgodności terminu dostawy z terminem wskazanym w roz. IV warunków przetargu oraz kryterium gwarancji wskazanym w rozdziale XII, co pozwoliło jej uzyskać maksymalną liczbą punktów.

19
Wrz

Komunikat dot. przetargu na dostawę wyposażenia laboratorium

NUVARRO Sp. z o.o. , 62-530 Kazimierz Biskupi, Posada, ul. Reymonta 23 informuje, że w przetargu ogłoszonym w dniu 13.09.2013 r.  w trybie określonym w art. 701 – 705 kodeksu cywilnego na dostawę wyposażenia laboratorium w ramach projektu „wyposażenie laboratorium w centrum transferu technologii NUVARRO w sprzęt do badań dotyczących oze i efektywności energetycznej” dokonano modyfikacji.

 

Więcej

13
Wrz

NUVARRO – przetarg

NUVARRO Sp. z o.o. , 62-530 Kazimierz Biskupi, Posada, ul. Reymonta 23 ogłasza przetarg  w trybie określonym w art. 701 – 705 kodeksu cywilnego na dostawę wyposażenia laboratorium w ramach projektu „wyposażenie laboratorium w centrum transferu technologii NUVARRO w sprzęt do badań dotyczących oze i efektywności energetycznej”
Więcej