22
Lut

NUVARRO w projekcie ‚czas zawodowców’

10 uczniów Zespołu Szkół Górniczo – Energetycznych w Koninie odbyło praktyki zawodowe w Centrum Transferu Technologii NUVARRO. Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności umożliwiła praktykantom Spółka NUVARRO, która przy współpracy z Politechniką Poznańską wzięła udział w projekcie „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Więcej

4
Lut

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lądek

W dniu 3 lutego 2015 roku Spółka NUVARRO podpisała umowę z Gminą Lądek na Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). To już piąta z kolei realizacja firmy NUVARRO.

Więcej

4
Lut

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Wieleń

W dniu 30 stycznia 2015 roku Spółka NUVARRO podpisała umowę z Miastem i Gminą Wieleń na realizację zadania pn. „Wyznaczenie kierunków działań o charakterze energooszczędnym i ekologicznym poprzez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wieleń wraz z niezbędnymi elementami”. Jest to zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Więcej

2
Lut

Nowe logo NUVARRO

Z przyjemnością informujemy, iż zmieniliśmy logo naszej firmy. Elementem innowacyjnym jest zastosowany układ kolorów, a także sygnet odpowiadający cechom zewnętrznym budynku Centrum Innowacji NUVARRO.