27
Paź

Warsztaty w gminie Powidz

W dniach 24-26 października 2017r. w Szkole Podstawowej w Powidzu, odbyły się warsztaty pokazowe z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE). Wzięli w nich udział uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych oraz gimnazjaliści klas II-III. Read more

23
Paź

Warsztaty w gminie Brudzew

W dniach 10-20 października 2017r. w Szkołach Podstawowych w Galewie, Koźminie oraz w Brudzewie, odbyły się warsztaty pokazowe z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE). Wzięli w nich udział uczniowie klas V-VI szkół podstawowych.

Read more

20
Paź

Wizyta doradców WODR w NUVARRO

W dniu 18 października 2017r. w Centrum Innowacji NUVARRO, odbyła się prezentacja budynku, skierowana do doradców i specjalistów  Ośrodka Doradztwa Rolniczego, przedstawicieli Lokalnych Grup Działania,  pracowników jednostek samorządowych, nauczycieli szkół rolniczych i leśnych oraz mieszkańców wsi i przedsiębiorców z terenu województwa wielkopolskiego.

Read more

16
Paź

Seminarium – gmina Powidz

W dniu 13 października 2017 roku w Wylatkowie oraz w Ostrowie – miejscowościach znajdujących się w gminie Powidz – odbyły się seminaria dla mieszkańców, będące częścią projektu edukacyjnego realizowanego przez Gminę Powidz. Podczas wydarzenia swoje wystąpienia zaprezentowali eksperci Centrum Innowacji NUVARRO.

Read more

9
Paź

Warsztaty edukacyjne w szkołach średnich w Pniewach

W dniach 27.09, 29.09 oraz 06.10 2017r. w Szkołach średnich w Pniewach, odbyły się warsztaty pokazowe z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE). Wzięli w nich udział uczniowie klas szkół średnich.

Read more