Angelika Paczesna

Specjalista ds. współpracy z Samorządami.

Ukończyła gospodarkę przestrzenną na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Pracę w NUVARRO rozpoczęła w kwietniu 2017. Najpierw odbyła trzymiesięczny staż (kwiecień-lipiec 2017 r.). Od lipca 2017 roku Angelika Paczesna odpowiedzialna jest za koordynację prac i przygotowanie programów rewitalizacji. Zajmuje się przygotowaniem opracowań doradczych dotyczących samorządów jako ekspert wewnętrzny, działaniami związanymi z edukacją ekologiczną oraz współpracą z ekspertami zewnętrznymi w zakresie opracowań doradczych.