5
Cze

Zdobądź dofinansowanie na inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu!

W dniach 30 czerwca 2018r. – 31 sierpnia 2018r. można składać wnioski w konkursie w ramach Poddziałania 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu WRPO 2014+. Jeśli chcesz, aby Twoja gmina znalazła się w gronie beneficjentów to koniecznie zapoznaj się z warunkami naboru i skontaktuj się z ekspertami NUVARRO. Więcej
22
Maj

Zdobądź dofinansowanie na zrównoważoną mobilność miejską i promowanie strategii niskoemisyjnych

W dniach 11 czerwca 2018r. – 29 czerwca 2018r. można składać wnioski w konkursie w ramach Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w województwie kujawsko-pomorskim. Jeśli chcesz, aby Twoja gmina znalazła się w gronie beneficjentów to koniecznie zapoznaj się z warunkami naboru i skontaktuj się z ekspertami NUVARRO. Więcej
21
Maj

Zdobądź dofinansowanie na gospodarkę odpadami

W dniach 30 kwietnia 2018r. – 20 lipca 2018r. można składać wnioski w konkursie w ramach Działania 4.2. Gospodarka odpadami w województwie kujawsko-pomorskim. Jeśli chcesz, aby Twoja gmina znalazła się w gronie beneficjentów to koniecznie zapoznaj się z warunkami naboru i skontaktuj się z ekspertami NUVARRO. Więcej
21
Maj

Nabór wniosków w WFOŚiGW na przedsięwzięcia w 2018 roku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, działając zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.519 ze zm.) oraz w oparciu o „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2018” ogłosił nabór  wniosków na przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodnej, gospodarki wodno- ściekowej, gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza wraz z odnawialnymi źródłami energii oraz ochrony przed hałasem dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW Poznaniu w roku 2018. Jeśli chcesz, aby Twoja gmina lub firma znalazła się w gronie beneficjentów to koniecznie zapoznaj się z warunkami naboru i skontaktuj się z ekspertami NUVARRO.

Więcej

11
Maj

Oferta edukacji ekologicznej dla JST i szkół