iko32Centrum Transferu Technologii

ctt

 

Centrum Transferu Technologii zostało utworzone w 2012 roku w Kazimierzu Biskupim dzięki unijnemu projektowi prowadzonemu przez firmę NUVARRO, pn. „Budowa Centrum Transferu Technologii NUVARRO w gminie Kazimierz Biskupi”. To projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 WRPO na lata 2007-2013. Inwestycja realizowana w latach 2010-2012 przez spółkę NUVARRO. Projekt został zakończony i pomyślnie rozliczony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

 

 

ue_347

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 01.06.2010r. – 31.07.2012r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 1 588 247,84 PLN

KWOTA DOFINANSOWANIA Z EFRR 755 928,00 PLN

 

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia relacji z otwarcia Centrum Transferu Technologii NUVARRO!

 

OPIS PROJEKTU
W ramach projektu spółka NUVARRO wybudowała dwukondygnacyjny obiekt z pomieszczeniami biurowymi, szkoleniowymi, konferencyjnymi, biurowo-technologicznymi, laboratorium oraz biblioteczką. Budynek wyposażony został w technologie i specjalne urządzenia, które akumulują energię ze słońca i wiatru:

 • energia cieplna: pompa ciepła i kolektory słoneczne, wentylacja z rekuperacją
 • energia elektryczna: ogniwa fotowoltaiczne, turbina wiatrowa z pionową osią obrotu

 

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII TO

 • centrum obsługi przedsiębiorstw
 • instytucja biznesowo-badawcza
 • centrum kompetencji
 • zaplecze technologiczno-naukowe
 • ośrodek promujący ideę „zielonych miejsc pracy”
 • pomost między nauką a biznesem
 • budynek pełen energii

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIE PROJEKTU
CTT powstało w odpowiedzi na potrzeby uruchomienia centrum pośredniczącego między nauką a gospodarką oraz świadczącego kompleksowe usługi informacyjne, szkoleniowe, doradcze, proinnowacyjne, środowiskowe i finansowe dla przedsiębiorstw w zakresie innowacji oraz nowych technologii.

 

CELE PROJEKTU
Realizacja projektu budowy CTT pozwoliła przedsiębiorcom uzyskać łatwy dostęp do informacji, wiedzy i usług szkoleniowo-doradczych w zakresie innowacji i nowych technologii. Zwiększy zatem konkurencyjność przedsiębiorstw oraz wzmocni powiązania nauki z gospodarką.

 

iko32Cele CTT

Głównym założeniem Centrum Transferu Technologii NUVARRO jest podnoszenie efektywności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw poprzez:

 • promocję innowacji i nowych technologii,
 • komercjalizację wyników prac badawczych,
 • pobudzanie przedsiębiorczości,
 • wspieranie uczestnictwa w programach UE,
 • transfer technologii,
 • budowę sieci współpracy między nauką a biznesem.

 

Wyżej wymienione cele CTT NUVARRO realizuje w ramach oferowanych dla przedsiębiorstw usług.

iko32Oferta CTT

us322ugi_ctt_700

 

iko32Budynek Pełen Energii

Centrum Transferu Technologii NUVARRO akumuluje energię ze słońca i wiatru dzięki stosowanym technologiom oraz specjalnym urządzeniom.

Dzięki zastosowaniu takich urządzeń jak: pompa ciepła, turbina wiatrowa, panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne firma wykorzystuje OZE w ogrzewaniu pomieszczeń, podgrzewaniu wody użytkowej oraz wytwarzaniu energii elektrycznej do oświetlania.

Idei wybudowania budynku przyjaznego pracownikom i środowisku naturalnemu towarzyszy jednocześnie proekologiczna kultura organizacyjna firmy oraz jej zaangażowanie w kierowaniu się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu.

energia cieplna

POMPA CIEPŁA                                                                                                                                                                              BATERIE SŁONECZNE

dach 8instalacje 1

 

 

 

 

 

 

 • pompa ciepła z napędem elektrycznym – moc grzewcza 21,2 kW
 • pompa obiegu solanki
 • możliwość zdalnego nadzorowania pracy pompy ciepła za pomocą telefonu komórkowego lub Internetu

 

energia elektryczna

TURBINA WIATROWA                                                                                                                                                       OGNIWA FOTOWOLTAICZNE

        wiatrak 5         dach 4

 

 

 

 

 

 • napięcie 48 V
 • moc znamionowa 1 kW (1000 W)
 • na maszcie – 3 metrowym
 • kontroler cyfrowy hybrydowy
 • akumulatory ( 4 x 100 Ah)

 

Centrum Transferu Technologii NUVARRO wyposażone jest w laboratorium przeznaczone do prac badawczych w dziedzinie odnawialnych źródeł energii (OZE). Prace pomiarowe oraz obróbki uzyskanych wyników badawczych prowadzone są dzięki specjalistycznemu wyposażeniu oraz oprogramowaniu laboratoryjnemu.