NUVARRO FIRMĄ

SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNĄ

W lipcu 2015 roku NUVARRO przyjęła Strategię CSR, która ma stanowić silny fundament działań biznesowych NUVARRO z uwzględnieniem zasad i wartości społecznych. Ma ona być drogowskazem w budowaniu wartości społecznej przedsiębiorstwa dla różnych grup interesariuszy.

NUVARRO jest członkiem Wielkopolskiego Klubu CSR i uczestniczy w seminariach, konferencjach i spotkaniach poświęconych tej tematyce.

wielkopolski_klub_csr_logotyp_strona_200

Budynek Pełen Energii

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Pełen Energii

 

 

 

Relacje Pełne Energii

 

 

 

 

 

 

 

 

Posada Pełna Energii