ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

 lekcja pokazowa

Wraz z rozwojem dziedzin inżynieryjnych i coraz powszechniejszym zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, warto poznać budowę, zasady funkcjonowania oraz możliwości zastosowania urządzeń wykorzystujących „zieloną energię”. Lekcje pokazowe z wykorzystaniem profesjonalnych zestawów OZE wykorzystujących energię słoneczną łączą ze sobą teorię z praktyką w myśl zasady „nauka w praktyce kluczem do szybszego zapamiętywania”.

CELE LEKCJI POKAZOWYCH:

 • nabycie teoretycznej wiedzy
 • zrozumienie zasad energetyki słonecznej
 • poznanie budowy systemu fotowoltaicznego, kolektora słonecznego
 • poznanie zasad działania OZE poprzez eksperymenty z realnymi komponentami systemu fotowoltaicznego, kolektora słonecznego
 • przetestowanie wiedzy teoretycznej w praktyce
 • kształtowanie postaw proekologicznych
 • popularyzacja odnawialnych źródeł energii

LEKCJE POKAZOWE Z PROFESJONALNYMI ZESTAWAMI OZE OBEJMUJĄ:

 • zaprezentowanie wiedzy teoretycznej związanej z energetyką słoneczną
 • przeprowadzenie doświadczeń demonstrujących podstawowe prawa fizyki związane z działaniem ogniw słonecznych, kolektorów słonecznych i z dziedziny elektrotechniki
 • wykonywanie ćwiczeń z poszczególnymi elementami zestawów
 • projektowanie i budowę kompletnego systemu fotowoltaicznego, kolektora słonecznego w skali laboratoryjnej
 • aktualizację uczniów polegają na samodzielnym wykonywaniu doświadczeń i łączeniu wiedzy teoretycznej z praktyką
 • bezpośredni kontakt z doświadczonym ekspertem z dziedziny odnawialnych źródeł energii (OZE)

ZESTAW PV

Przekształcenie energii słonecznej w energię elektryczną

Profesjonalny zestaw umożliwiający budowę kompletnego systemu fotowoltaicznego (przekształcanie energii słonecznej w energię elektryczną) w skali laboratoryjnej i przeprowadzanie szczegółowych analiz i  testów funkcjonowania zestawu PV.

ZESTAW KOLEKTORY SŁONECZNE

Nauka o  energii cieplnej z energii słońca

Zestaw umożliwiający pokazanie zasad, właściwości i technicznego wykorzystania przekształcenia energii słonecznej w cieplną.

Zestaw pozwala na budowę kolektora słonecznego oraz przeprowadzanie doświadczeń wyjaśniających zasady jego funkcjonowania.

WARIANTY LEKCJNE

Wariant 1

90 minut

(2 godziny lekcyjne)

Wariant 2

3 godziny 

(4 godziny lekcyjne)

Wariant 3

w

przygotowaniu

NUVARRO posiada stosowne doświadczenie oraz wykwalifikowanych ekspertów, którzy są uprawnieni do realizacji niniejszej oferty.
Oferta ważna do 31 grudnia 2017 roku.

NASZE AKTUALNOŚCI