Ewa Łęczycka

Specjalista ds. OZE

 

ewa_klimek_page

 

Zdobyła dyplom inżyniera na kierunku Inżynieria Środowiska, specjalność inżynieria ochrony środowiska oraz tytuł magistra inżyniera na kierunku Inżynieria Środowiska, specjalność powietrze, woda i ścieki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta S. Wojciechowskiego w Kaliszu.

W 2014 roku odbyła w NUVARRO trzymiesięczny staż, podczas którego zajmowała się pomiarami wentylacji w budynku NUVARRO, wykonywaniem pomiarów i sprawozdań z badań kamerą termowizyjną, pirometrem, solarymetrem, anemometrem i miernikiem wielofunkcyjnym. Podczas stażu opracowała również projekt pt. „Odzysk ciepła odpadowego z procesu schładzania mleka w gospodarstwie rolnym”.

W NUVARRO pracuje od kwietnia 2015 roku. Do jej obowiązków należą: przeprowadzanie badań w laboratorium LabOZE w NUVARRO za pomocą części stacjonarnej (BMS) i mobilnej (sprzęt pomiarowy), przygotowanie raportów z badań i opracowań z zastosowaniem badań i wiedzy z zakresu funkcjonowania OZE, opracowywanie Planów gospodarki niskoemisyjnej dla samorządów i programów funkcjonalno-użytkowych, a także sporządzanie analizy opłacalności instalacji OZE (kolektory słoneczne, systemy PV, pompy ciepła).

Ewa Klimek uczestniczyła w następujących szkoleniach:

  •  „Pompy Ciepła dla przedsiębiorstw MŚP”;
  • „CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu”;
  • doradztwo oraz szkolenia w ramach projektu „Ekodziałania – program wdrożenia proekologicznych działań w polskich MMSP”.