iko32Laboratorium pomiarowe odnawialnych źródeł energii 

Laboratorium Pomiarowe OZE powstało jako element wzmocnienia infrastruktury badawczo-rozwojowej Centrum Transferu Technologii NUVARRO. Stanowi podstawę do współpracy ze środowiskiem wielkopolskich, technicznych szkół wyższych oraz z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych o profilu technicznym. Wyniki prowadzonych badań mają służyć przedsiębiorstwom, samorządom, uczelniom, szkołom w zakresie wdrażania efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej w Wielkopolsce, a także realizacji celów strategii EUROPA 2020.

Budynek Centrum Transfery Technologii NUVARRO wyposażony jest w system zarządzania budynkiem BMS (Building Management System).

Prom@r Monitoring Controller II – Urządzenie służy do gromadzenia danych telemetrycznych z obsługiwanego budynku oraz umożliwia zdalną zmianę parametrów pracy podłączonych urządzeń.

Od 1 stycznia 2014 prowadzony jest monitoring pracy poszczególnych systemów wraz z wizualizacją ich pracy pod kątem optymalizacji zarządzania efektywnością energetyczną w budynku Centrum Transferu Technologii NUVARRO.

Pompa ciepła solanka – woda z 4 sondami pionowymi – monitoring zużycia energii elektrycznej z jednej strony, a z drugiej ilość wyprodukowanej energii cieplnej za pomocą zainstalowanych liczników energii elektrycznej i cieplnej – określenie sprawności rzeczywistej pracy pompy ciepła.

bms_726

Kolektory słoneczne – monitoring produkcji ciepła przez kolektory w różnych warunkach atmosferycznych oraz zużycia energii elektrycznej przez system pompowy. Na dachu budynku CTT zamontowany jest pyranometr do pomiaru natężenia promieniowania słonecznego.

Instalacja PV (fotowoltaika) – monitoring ilości energii elektrycznej wyprodukowanej przez zainstalowane moduły PV w różnych warunkach pogodowych – pyranometr zamontowany na dachu CTT do pomiaru natężenia promieniowania słonecznego.

Turbina wiatrowa – monitoring produkcji energii elektrycznej przez zainstalowaną turbinę wiatrową przy różnego rodzaju panujących warunkach atmosferycznych – pomiar siły i kierunku wiatru odbywa się za pomocą anemometru czaszowego i nadajnika kierunku wiatru zamontowanego na dachu budynku CTT.

elektryczna_726

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła VTS – zainstalowane zostały liczniki ciepła i chłodu do badania energochłonności centrali wentylacyjnej oraz licznik energii elektrycznej określający pobór energii elektrycznej. System umożliwia automatyczne monitorowanie i sterowanie centrali. Wszystko ma za zadanie dać całościowy obraz funkcjonowania centrali wentylacyjnej.

wentylacja_726_01-_1_

Dodatkowo zamontowane zostały czujniki temperatury w budynku Centrum Transferu Technologii, co pozwala na zobrazowanie warunków panujących w budynku.

iko32Cele LabOZE

Celem Laboratorium Pomiarowego OZE jest prowadzenie badań nad efektywnością energetyczną zastosowanych w budynku technologii energetycznych oraz nad optymalnym wykorzystaniem zainstalowanych w nim urządzeń energii odnawialnej (OZE).

Centrum Transferu Technologii NUVARRO akumuluje energię ze słońca i wiatru dzięki zastosowanym technologiom niskoenergetycznym i urządzeniom odnawialnych źródeł energii.

 

instalacje 1      instalacje 11     dach 6

iko32Realizacja Projektu

„Wyposażenie laboratorium w Centrum Transferu Technologii NUVARRRO w sprzęt do badań dotyczących OZE i efektywności energetycznej” to projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 WRPO na lata 2007-2013.

 

ue_347

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 22.07.2013r. – 30.04.2014r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 167 280, 00 PLN
KWOTA DOFINANSOWANIA Z EFRR 68 000, 00 PLN

 

 

LABoze

 

Przedmiotem projektu było wzmocnienie potencjału badawczo-rozwojowego Centrum Transferu Technologii NUVARRO, dzięki czemu możliwe jest świadczenie usług – badanie możliwości zastosowania OZE oraz badanie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach. Projekt został zakończony i pomyślnie rozliczony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

iko32Mobilne Laboratorium

Mobilne Laboratorium jest uzupełnieniem laboratorium stacjonarnego i służy współpracy w zakresie badań B+R oraz realizacji takich zadań, jak:

 • oceny stanu technicznego i ochrony cieplnej budynków,
 • oceny jakości powietrza i warunków oświetlenia w poszczególnych obiektach biurowych, handlowych, produkcyjnych, przemysłowych itd.,
 • diagnostyki maszyn i urządzeń zakładów produkcyjnych lub przemysłowych celem uniknięcia kosztownych awarii,
 • oceny zasadności zastosowania OZE.

 

 

kamera_termo_100.jpg

KAMERA TERMOWIZYJNA TESTO 885-2

 

 • ocena stanu technicznego / ochrony cieplnej budynków przed termomodernizacją lub przed zakupem
 • lokalizacja mostków cieplnych – przerw w izolacji termicznej budynków
 • diagnoza przyczyn występowania grzybów i pleśni w budynku
 • kontrola jakości wykonanych robót budowlanych w zakresie prac dociepleniowych budynku oraz montażu okien i drzwi
 • kontrola przeciwpożarowa stanu instalacji elektrycznej oraz lokalizacja awarii i wycieków z instalacji C.O. i C.W.U.
 • lokalizacja przebiegu instalacji C.O. i C.W.U. – pomiary termowizyjne maszyn, urządzeń na liniach produkcyjnych
 • serwis instalacji solarnych i fotowoltaicznych – lokalizacja Hot Spot i innych awarii na dużych i małych instalacjach

 

miernik_100.jpg

MIERNIK WIELOFUNKCYJNY TESTO 435-4

 

 • pomiar jakości powietrza w (stężenie CO2; wilgotność, temperatura i ciśnienie powietrza w pomieszczeniach budynków biurowych, usługowych, produkcyjnych, przemysłowych itd.)
 • pomiar parametrów pracy wentylacji mechanicznej – prędkość i objętość przepływu powietrza (również w kanałach wentylacyjnych)
 • pomiar współczynnika przenikania ciepła „U” dla przegród budowlanych budynków

 

luksomierz_100.jpg

LUKSOMIERZ TESTO 545

 

 • pomiar oświetlenia naturalnego i sztucznego w pomieszczeniach biurowych, usługowych, produkcyjnych, przemysłowych itd. przed planowaną modernizacją oświetlenia
 • ocena warunków oświetlenia panującego na poszczególnych stanowiskach pracy pod kątem zgodności z przepisami z zakresie BHP
 • profilaktyka przed zagrożeniem dla wzroku
 • ocena jakości prac wykonanych w zakresie wymiany lub modernizacji oświetlenia zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz budynku

 

solarymetr_100.jpg

SOLARYMETR FIRMY KIMO SL 200

 

 • pomiar natężenia promieniowania słonecznego – wykorzystywany przy analizach zasadności zastosowania Odnawialnych Źródeł Energii (systemy fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej oraz systemy solarne do produkcji energii cieplnej)

 

pirometr_100.jpg

PIROMETR TESTO 845

 

 • pomiar temperatury w miejscach niebezpiecznych i trudno dostępnych (wykrywanie wad i awarii w układach elektrycznych oraz monitorowanie temperatury podzespołów maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwach produkcyjnych i przemysłowych)
 • ocena stanu systemów klimatyzacyjnych i grzewczych
 • ocena efektywności pracy instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej

 

stacja_meteo_100.jpg

STACJA METEOROLOGICZNA – VANTAGE Pro 2 PLUS

 

 • pomiar warunków atmosferycznych we wskazanej lokalizacji i danym przedziale czasowym – temperatury i wilgotności względnej powietrza, ilości opadów, ciśnienia atmosferycznego, kierunku i prędkości wiatru oraz promieniowania słonecznego, promieniowania UV i nasłonecznienia