iko32OFERTA BADAWCZA NUVARRO

 

front 8instalacje 1

dach 6

NUVARRO współpracuje z instytucjami naukowymi w zakresie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, promocji oferty naukowo-technologicznej, komercjalizacji oraz ochrony własności intelektualnej. Budynek Centrum Innowacji NUVARRO wyposażony jest w urządzenia OZE służące edukacji – „uczeniu poprzez eksperymentowanie”. Koncepcja ta pozwala firmie na optymalizację energetyczną i zastosowanie odpowiednich rozwiązań budownictwa „zero energetycznego”.

 

OFERTA NUVARRO

Laboratorium pomiarowe OZE – to podstawa do współpracy NUVARRO ze środowiskiem wielkopolskich, technicznych szkół wyższych oraz z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych o profilu technicznym.

Dzięki niemu prowadzimy badania nad efektywnością energetyczną zastosowanych w budynku technologii energetycznych oraz optymalnym wykorzystaniem zainstalowanych w nim urządzeń energii odnawialnej (OZE). Wyniki badań mają służyć przedsiębiorstwom, samorządom, uczelniom, szkołom w zakresie wdrażania efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej w Wielkopolsce, a także realizacji celów strategii EUROPA 2020.

Mobilne laboratorium – jest uzupełnieniem laboratorium stacjonarnego i służy współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie badań B+R oraz oceny stanu technicznego, ochrony cieplnej, jakości powietrza i warunków budynku, a także diagnostyki maszyn i urządzeń i oceny zasadności stosowania odnawialnych źródeł energii.

NUVARRO organizuje także lekcje pokazowe, praktyki szkolne i studenckie dla uczniów kierunków technicznych i związanych z ochroną środowiska oraz bierze udział w projektach badawczych realizowanych ze środowiskiem szkolnym i akademickim.

 

NASI EKSPERCI

W zakresie wyżej wymienionych usług współpracować będziesz z ekspertami NUVARRO. Są nimi doświadczeni specjaliści ds. budownictwa, odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska, innowacji i badań z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu.

iko32 Laboratorium Pomiarowe OZE

 


OFERTA WSPÓŁPRACY

 • ze szkołami ponadgimnazjalnymi technicznymi,
 • ze szkołami wyższymi o kierunkach technicznych,
 • praktyki szkolne / studenckie,
 • lekcje pokazowe dla uczniów / studentów,
 • projekty badawcze z uczelniami / szkołami / studentami,
 • projekty badawcze z doktorantami.

Chcemy realizować ambitne projekty z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii z ambitnymi ludźmi w ramach laboratorium pomiarowego OZE Centrum Innowacji NUVARRO.

 

DLACZEGO WARTO:

 • posiadamy „żywe laboratorium” – budynek zasilany energią odnawialną;
 • dysponujemy systemem inteligentnego zarządzania budynkiem (BMS);
 • dostarczamy specjalistyczną wiedzę popartą praktyką i doświadczeniem;
 • udostępniamy system analizujący zużycie energii w naszym budynku;
 • pokazujemy efektywność naszych urządzeń OZE w danym czasie;
 • wspieramy pracą doświadczonego eksperta NUVARRO.

 

LABORATORIUM POMIAROWE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W CENTRUM INNOWACJI NUVARRO

Laboratorium Pomiarowe OZE powstało jako element wzmocnienia infrastruktury badawczo-rozwojowej Centrum Innowacji NUVARRO. Stanowi podstawę do współpracy ze środowiskiem wielkopolskich, technicznych szkół wyższych oraz z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych o profilu technicznym.

 

Celem Laboratorium jest prowadzenie badań nad efektywnością energetyczną zastosowanych w budynku technologii energetycznych oraz optymalnym wykorzystaniem zainstalowanych w nim urządzeń energii odnawialnej (OZE).

 

Wyniki prowadzonych badań mają służyć przedsiębiorstwom, samorządom, uczelniom, szkołom w zakresie wdrażania efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej w Wielkopolsce, a także realizacji celów strategii EUROPA 2020.

Centrum Innowacji NUVARRO akumuluje energię ze słońca i wiatru dzięki zastosowanym technologiom niskoenergetycznym i urządzeniom odnawialnych źródeł energii.

 

LIVING-LAB „ŻYWE LABORATORIUM”
Budynek Centrum Innowacji NUVARRO jest przykładem „living-lab-u” – koncepcji badawczej opartej na ocenie innowacyjnego rozwiązania przez doświadczenia użytkownika. To eksperymentalny, modelowy budynek wyposażony w urządzenia OZE służące edukacji – „uczeniu poprzez eksperymentowanie”. Koncepcja ta pozwala firmie na optymalizację energetyczną i zastosowanie odpowiednich rozwiązań budownictwa „zero energetycznego”.

Jako użytkownicy systemu chcemy współtworzyć proces innowacji związany z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii w Polsce.

 

SYSTEM INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA BUDYNKIEM BMS (Building Management System)
W NUVARRO funkcjonuje system inteligentnego zarządzania budynkiem BMS (Building Management System) firmy PMS (PROMAR MONITORING SYSTEM), który służy do zarządzania i zdalnego monitoringu urządzeń automatyki. Poprzez sieć Internet pozwala na skuteczne monitorowanie i optymalizację zużycia energii w budynku.

System inteligentnego zarządzania budynkiem pozwala na optymalizację zużycia energii w budynku, publikację i archiwizację odczytów, wizualizację pracy urządzeń odnawialnych źródeł energii w obiekcie, zdalne nastawy pracy tych urządzeń w tygodniowym harmonogramie, prowadzenie statystyk, automatyczne alarmowanie o przekroczonych normach czy osiągniętych parametrach, generowanie wykresów i dokonywania na nich analiz zużycia energii cieplnej i elektrycznej, analizę warunków zewnętrznych i wewnętrznych tj. temperatury, siły wiatru, nasłonecznienia, a także administrowanie transmisją danych.

bms_726Ciepło i chłód– schemat ten wizualizuje system zaopatrzenia budynku Centrum Innowacji NUVARRO w ciepło na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodu na potrzeby klimatyzowania obiektu w sezonie letnim. Widoczne są technologie produkujące ciepło: instalacja gruntowej pompy, systemu solarnego i instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacją oraz parametry powietrza wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Energia elektryczna – schemat pokazuje produktywność energetyczną instalacji OZE: turbiny wiatrowej, instalacji fotowoltaicznej oraz energochłonność poszczególnych instalacji grzewczych i chłodniczych wskazując jednocześnie największych producentów i konsumentów energii elektrycznej w budynku Centrum Innowacji NUVARRO.

elektryczna_726

Odczyty i pomiary – sterownik pompy ciepła, centrali wentylacyjnej i grupy pompowej systemu solarnego, 5 ciepłomierzy na instalacjach oraz licznik chłodu, 3 liczniki trójfazowe energii elektrycznej i 4 liczniki dwufazowe energii elektrycznej, 2 czujniki temperatur wewnątrz budynku, pyranometr, anemometr czasowy, nadajnik kierunku wiatru.

 

CENTRUM INNOWACJI NUVARRO świadczy specjalistyczne usługi badawczo-doradcze
Wobec wzrastających kosztów energii, dużej energochłonności budownictwa i procesów produkcyjnych w przemyśle krajowym firma NUVARRO dostarcza wiedzę i praktyczne umiejętności przy zastosowaniu specjalistycznego sprzętu „w żywym laboratorium” do realizacji optymalnych ekonomicznie inwestycji ograniczających zużycie energii cieplnej i elektrycznej, a także generowania projektów z zastosowaniem nowoczesnych technologii i odnawialnych źródeł energii.

 

Zapraszamy do kontaktu:
USTALENIE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY
Dariusz Kałużny
biuro@nuvarro.pl
63 233 00 15
Posada, ul. Reymonta 23
62-530 Kazimierz Biskupi

iko32 Mobilne Laboratorium

 


Mobilne laboratorium
jest uzupełnieniem laboratorium stacjonarnego i służy współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie badań B+R oraz realizacji takich zadań, jak:

 • oceny stanu technicznego i ochrony cieplnej budynków;
 • oceny jakości powietrza i warunków oświetlenia w poszczególnych obiektach biurowych, handlowych, produkcyjnych, przemysłowych itd.;
 • diagnostyki maszyn i urządzeń zakładów produkcyjnych lub przemysłowych celem uniknięcia kosztownych awarii;
 • oceny zasadności zastosowania OZE.

 

laboratoria (2)

 

kamera_termo_100.jpg

KAMERA TERMOWIZYJNA TESTO 885-2

 

 • ocena stanu technicznego / ochrony cieplnej budynków przed termomodernizacją lub przed zakupem;
 • lokalizacja mostków cieplnych – przerw w izolacji termicznej budynków;
 • diagnoza przyczyn występowania grzybów i pleśni w budynku;
 • kontrola jakości wykonanych robót budowlanych w zakresie prac dociepleniowych budynku oraz montażu okien i drzwi;
 • kontrola przeciwpożarowa stanu instalacji elektrycznej oraz lokalizacja awarii i wycieków z instalacji C.O. i C.W.U.;
 • lokalizacja przebiegu instalacji C.O. i C.W.U. – pomiary termowizyjne maszyn, urządzeń na liniach produkcyjnych;
 • serwis instalacji solarnych i fotowoltaicznych – lokalizacja Hot Spot i innych awarii na dużych i małych instalacjach.

 

miernik_100.jpg

MIERNIK WIELOFUNKCYJNY TESTO 435-4

 

 • pomiar jakości powietrza w (stężenie CO2; wilgotność, temperatura i ciśnienie powietrza w pomieszczeniach budynków biurowych, usługowych, produkcyjnych, przemysłowych itd.);
 • pomiar parametrów pracy wentylacji mechanicznej – prędkość i objętość przepływu powietrza (również w kanałach wentylacyjnych);
 • pomiar współczynnika przenikania ciepła „U” dla przegród budowlanych budynków.

 

luksomierz_100.jpg

LUKSOMIERZ TESTO 545

 

 • pomiar oświetlenia naturalnego i sztucznego w pomieszczeniach biurowych, usługowych, produkcyjnych, przemysłowych itd. przed planowaną modernizacją oświetlenia;
 • ocena warunków oświetlenia panującego na poszczególnych stanowiskach pracy pod kątem zgodności z przepisami z zakresie BHP;
 • profilaktyka przed zagrożeniem dla wzroku;
 • ocena jakości prac wykonanych w zakresie wymiany lub modernizacji oświetlenia zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz budynku.

 

solarymetr_100.jpg

SOLARYMETR FIRMY KIMO SL 200

 

 • pomiar natężenia promieniowania słonecznego – wykorzystywany przy analizach zasadności zastosowania Odnawialnych Źródeł Energii (systemy fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej oraz systemy solarne do produkcji energii cieplnej).

 

pirometr_100.jpg

PIROMETR TESTO 845

 

 • pomiar temperatury w miejscach niebezpiecznych i trudno dostępnych (wykrywanie wad i awarii w układach elektrycznych oraz monitorowanie temperatury podzespołów maszyn i urządzeń w przedsiębiorstwach produkcyjnych i przemysłowych);
 • ocena stanu systemów klimatyzacyjnych i grzewczych;
 • ocena efektywności pracy instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

 

stacja_meteo_100.jpg

STACJA METEOROLOGICZNA – VANTAGE Pro 2 PLUS

 

 • pomiar warunków atmosferycznych we wskazanej lokalizacji i danym przedziale czasowym – temperatury i wilgotności względnej powietrza, ilości opadów, ciśnienia atmosferycznego, kierunku i prędkości wiatru oraz promieniowania słonecznego, promieniowania UV i nasłonecznienia.

 

Zapraszamy do kontaktu:
USTALENIE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY
Dariusz Kałużny
biuro@nuvarro.pl
63 233 00 15
Posada, ul. Reymonta 23
62-530 Kazimierz Biskupi

iko32 Badanie termowizyjne

 

Termowizja to nowoczesna dziedziną badań, coraz szerzej stosowana przez różne dziedziny nauki.

Badanie termowizyjne jest bezdotykowym, całkowicie ekologicznym, precyzyjnym i łatwo dającym się zweryfikować pomiarem. Podstawą prawną badania termowizyjnego jest NORMA PN-EN 13187 „Właściwości cieplne budynków – jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku – Metoda podczerwieni”. Norma ta reguluje proces określania wad cieplnych budynku oraz opisuje jakościową metodę wykrywania wad cieplnych w obudowie budynku za pomocą badań termograficznych. Ma ona zastosowanie do określania miejsc niejednorodności cieplnych i dróg wypływu powietrza przez obudowę.

 

KAMERA TERMOWIZYJNA TESTO 885-2

kamera_termo_232Detektor 320×240 – dzięki 76800 punktom pomiaru temperatury obiekt pomiarowy rejestrowany jest w doskonałej jakości obrazu – niezwykle wyraźnie i precyzyjnie
Technologia SUPER RESOLUTION (640×480) – jakość obrazu wyższa o jedną klasę – cztery razy wyższa rozdzielczość obrazów termicznych
Czułość termiczna ‹ 30 mK – widoczne nawet najdrobniejsze różnice temperatury
Obiektyw 30° – bardzo szerokie pole widzenia i błyskawiczne rozpoznanie temperatury obiektu pomiarowego
Pomiar wysokich temperatur do 1200°C – zakres temperatury pomiaru nawet do 1200°C.
Asystent obrazu PANORAMICZNEGO – dla dużych obiektów

 

Wykonane badanie termowizyjne zostaje poparte specjalistycznym Raportem zawierającym liczne zdjęcia z opisem i interpretacją.

 

BADANIE TERMOWIZYJNE MOŻNA WYKORZYSTAĆ DO NASTĘPUJĄCYCH CELÓW:

 • oceny stanu technicznego / ochrony cieplnej budynków przed termomodernizacją lub przed zakupem,
 • lokalizacji mostków cieplnych – przerw w izolacji termicznej budynków,
 • diagnozy przyczyn występowania grzybów i pleśni w budynku,
 • kontroli jakości wykonanych robót budowlanych w zakresie prac dociepleniowych budynku oraz montażu stolarki okienne i drzwiowej,
 • kontrola instalacji elektrycznej pod kątem przegrzewania,
 • lokalizacja przebiegu instalacji c.o. i c.w.u.

 

Zapraszamy do kontaktu:
USTALENIE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY
Dariusz Kałużny
biuro@nuvarro.pl
63 233 00 15
Posada, ul. Reymonta 23
62-530 Kazimierz Biskupi

 

iko32 Badanie natężenia światła w pomieszczeniach

 

Obecne wymagania prawne dotyczące prawidłowego oświetlenia w miejscach pracy i w obiektach publicznych skłaniają pracodawców do wykonywania regularnych pomiarów natężenia oświetlenia.

Luksomierz daje szeroki wachlarz możliwości wykorzystania, dzięki zastosowanym specjalnym filtrom, które dają dokładny pomiar natężenia światła o różnych kolorach, np. światło pochodzące z lamp rtęciowych, lamp sodowych itd. Dzięki temu innowacyjnemu urządzeniu, które oblicza wartość średnią chwilową, istnieje możliwość uśrednienia natężenia światła pomieszczenia, miejsca pracy itd.

 

INNOWACYJNY PRZYRZĄD POMIAROWY SŁUŻY PRZEDE WSZYSTKIM DO:

 • pomiaru oświetlenia naturalnego i sztucznego w pomieszczeniach biurowych i halach produkcyjnych przed planowaną modernizacją oświetlenia,
 • oceny warunków oświetlenia panującego na poszczególnych stanowiskach pracy pod kątem zgodności z przepisami w zakresie przepisów BHP,
 • oceny jakości prac wykonanych w zakresie wymiany lub modernizacji oświetlenia w pomieszczeniach.

 

LUKSOMIERZ TESTO 545

luksomierz_100.jpg

Zakres pomiarowy: 0 … +100000 Lux
Rozdzielczość 1 Lux: 0 … +32000 Lux
Rozdzielczość 10 Lux: 0 … +100000 Lux

 

Z BADANIA POMIAROWEGO DOTYCZĄCEGO NATĘŻENIA OŚWIETLENIA W POMIESZCZENIU LUB NA DANYM STANOWISKU POWINNI SKORZYSTAĆ M.IN.:

 • osoby pracujące przy komputerach w biurach;
 • dyrektorzy szkół, dla sprawdzenia prawidłowego oświetlenia w klasach, w tym odpowiednie oświetlenie miejsc pracy uczniów, nauczycieli i tablic;
 • osoby prywatne dla sprawdzenia odpowiedniego rozmieszczenia oświetlenia w pomieszczeniach;
 • wszyscy, którzy mają wątpliwość, co do odpowiedniego oświetlenia w danym miejscu.

 

Zapraszamy do kontaktu:
USTALENIE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY
Dariusz Kałużny
biuro@nuvarro.pl
63 233 00 15
Posada, ul. Reymonta 23
62-530 Kazimierz Biskupi

 

iko32 Badanie natężenia promieniowania słonecznego

 

Dla potwierdzenia możliwości i zasadności zastosowania Odnawialnych Źródeł Energii, w tym instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej oraz systemu solarnego do produkcji energii cieplnej, należy wykonać pomiar natężenia promieniowania słonecznego. Pomiar ten jest możliwy do wykonania dzięki nowoczesnym przyrządom pomiarowym, do których zalicza się Solarymetr. Dzięki przeprowadzonym pomiarom możliwy jest optymalny dobór urządzeń i miejsca ich montażu w celu osiągnięcia możliwie największej efektywności energetycznej.

 

Solarymetr to przenośny, autonomiczny przyrząd mierzący moc promieniowania słonecznego dla weryfikacji stanu i możliwości wykorzystania instalacji solarnych i fotowoltaicznych w planowanym lub zrealizowanym miejscu instalacji.

 

ZA SPRAWĄ SOLARYMETRU MOŻNA DOKONAĆ:

 • pomiaru i punktowego sprawdzanie promieniowania słonecznego przedstawionego w jednostce W/m2 (wartości chwilowe, średnie, zarejestrowane w czasie, wartości maks/min);
 • obliczania sprawności energetycznej w jednostce Wh/m2 (w czasie zaplanowanej sesji pomiarowej).

 

SOLARYMETR KIMO SL 200

solarymetr_100.jpg

Zakres pomiarowy mocy promieniowania: od 1 do 1300 W/m2
Zakres pomiarowy sprawności energetycznej: od 1 do 500 Wh/m2
Temperatura pracy: od -10 do +55 oC
Ciągłość pracy: ponad 72 h ciągłej pracy

 

Badania pomiarowe z wykorzystaniem nowoczesnego Solarymetru przeznaczone są głównie dla osób, które zastanawiają się nad montażem instalacji fotowoltaicznej i systemu kolektorów słonecznych zarówno na budynkach prywatnych (domach, garażach), jak i na budynkach użyteczności publicznej czy na halach produkcyjnych i innych budynkach należących do przedsiębiorców. Pomiar Solarymetrem może być także wykorzystywany do pomiarów na gruncie, przy założeniu odpowiedniej wysokości planowanej instalacji.

 

Zapraszamy do kontaktu:
USTALENIE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY
Dariusz Kałużny
biuro@nuvarro.pl
63 233 00 15
Posada, ul. Reymonta 23
62-530 Kazimierz Biskupi

 

iko32 Badanie jakości powietrza w pomieszczeniach

 

Miernik wielofunkcyjny z licznymi różnorodnymi sondami to przyrząd pomiarowy niezawodny przy analizie powietrza w pomieszczeniach. Jego wielorakie możliwości sprawiają, że może być wykorzystywany w każdej dziedzinie. Z jednej strony, może służyć jako wskaźnik dobrego samopoczucia ludzi w miejscu pracy, a z drugiej strony – pomiar odpowiednich parametrów mikroklimatu jest ważnym i decydującym czynnikiem przy składowaniu i produkcji np. żywności i leków.

Dodatkowo, jakość powietrza w pomieszczeniu wskazuje, czy klimatyzacja działa z optymalną wydajnością, czy też wymaga regulacji. Ocena jakości powietrza w pomieszczeniu to pomiar następujących parametrów: CO2, wilgotności względnej, ciśnienia i temperatury.

 

POSIADANE PRZEZ FIRMĘ NUVARRO SONDY POMIAROWE DAJĄ MOŻLIWOŚĆ POMIARU:

 • jakości powietrza (stężenie CO2, wilgotność, temperatura i ciśnienie powietrza w pomieszczeniach),
 • parametrów pracy wentylacji mechanicznej – prędkość i temperatura przepływającego powietrza w kanałach wentylacyjnych;
 • wartości współczynnika przenikania ciepła przez przegrody budowlane

 

MIERNIK WIELOFUNKCYJNY TESTO 435-4

miernik_100.jpg

Z sondami do pomiaru:

 • sonda IAQ do pomiaru jakości powietrza w pomieszczeniach (CO2, wilgotność, temperatura i pomiar ciśnienia absolutnego),
 • sonda termiczna „grzany drut” do pomiaru prędkości przepływu powietrza i jego temperatury w kanałach wentylacyjnych,
 • sonda wiatraczkowa do pomiaru prędkości przepływu powietrza i jego temperatury w kanałach wentylacyjnych,
 • sonda temperatury do pomiaru wartości „U”,
 • sonda radiowa do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza.

 

Miernik wielofunkcyjny dzięki swoim szerokim możliwością pomiarowymi może być wykorzystywany przez większość zainteresowanych. Dobrze sprawdzi się w budynkach mieszkalnych przed procesem termomodernizacyjnym, dla sprawdzenia współczynnika przenikania ciepła przez przegrody. Można nim również sprawdzić skuteczność wentylacji w budynku. Ponadto przyrząd ten sprawdzi się w przemyśle do pomiaru warunków w pomieszczeniach produkcyjnych i funkcjonalności instalacji wentylacyjnej. W budynkach użyteczności publicznej miernik wielofunkcyjny jest bardzo często wykorzystywany jest do pomiaru jakości powietrza w gabinetach, klasach i pomieszczeniach.

 

Zapraszamy do kontaktu:
USTALENIE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY
Dariusz Kałużny
biuro@nuvarro.pl
63 233 00 15
Posada, ul. Reymonta 23
62-530 Kazimierz Biskupi

 

iko32 Bezdotykowe badania temperatury

 

Pirometr to uniwersalny termometr do bezkontaktowych pomiarów temperatury powierzchni. Działa w oparciu o analizę promieniowania cieplnego emitowanego przez badane ciało. Charakteryzuje się szerokim zakresem pomiarowym i możliwością pomiaru z dużych odległości.

Dodatkowo pirometr posiada zintegrowaną funkcję pomiaru wilgotności powierzchni, co może być wykorzystywane na przykład w budownictwie.

Dzięki rozszerzonemu zakresowi pomiaru do +950 °C jest idealnym rozwiązaniem, gdy nie ma możliwości zbliżenia się do mierzonego obiektu ze względu na jego wysoką temperaturę.

 

PIROMETR TESTO 845

pirometr_100.jpg

DZIĘKI TEMU PRZYRZĄDOWI MOŻNA DOKONYWAĆ:

 • pomiarów temperatury w miejscach niebezpiecznych i trudno dostępnych;
 • pomiaru małych, trudnodostępnych czy też gorących obiektów z zachowaniem bezpiecznej odległości;
 • pomiarów w przemyśle w celu zapewnienia kontroli jakości produktów wytarzanych na skalę przemysłową;
 • pomiarów w celu monitorowania słabych punktów procesów produkcyjnych;
 • pomiarów w budownictwie w celu określenia temperatury ścian, sufitów i podłóg;
 • obserwacji wilgotności materiałów, np. betonu, co może mieć istotny wpływ na postęp prac przy realizacji projektu budowlanego;
 • pomiarów w budownictwie mieszkaniowym, umożliwiając tym samym lokalizację powierzchni narażonych na wystąpienie pleśni i pozwalając na podjęcie właściwych kroków zapobiegawczych;
 • oceny stanu systemów klimatyzacyjnych i grzewczych;
 • oceny efektywności pracy instalacji c.o. i c.w.u.

 

Zapraszamy do kontaktu:
USTALENIE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY
Dariusz Kałużny
biuro@nuvarro.pl
63 233 00 15
Posada, ul. Reymonta 23
62-530 Kazimierz Biskupi

 

iko32 Badanie warunków atmosferycznych

 

Mobilna stacja meteorologiczna stwarza możliwość pomiaru warunków atmosferycznych we wskazanej lokalizacji i w danym przedziale czasowym. Jej szerokie możliwości dają podgląd na temperaturę i wilgotności względną powietrza, ilości opadów atmosferycznych i wysokość ciśnienia atmosferycznego. Ponadto lokalizuje kierunek i prędkości wiejącego wiatru. Dzięki jej bogatemu wyposażeniu możliwy jest także pomiar promieniowania słonecznego i  promieniowania UV.

 

STACJA METEOROLOGICZNA VANTAGE PRO 2 PLUS

stacja_meteo_100.jpg

STACJA METEOROLOGICZNA MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANA PRZEZ:

 • osoby indywidulane, do oceny klimatu w jakim mieszkają;
 • rolników, do sprawdzenia warunków pogodowych występujących na danym terenie, co ułatwi zaplanowanie im pracy na polach uprawnych;
 • szkoły, jako lekcje pokazowe i edukacyjne dla uczniów.

 

Mobilna stacja może być usytuowana w dowolnym miejscu. Jednak, aby jej wyniki były jak najbardziej wiarygodne zaleca się, by stacja meteorologiczna sytuowana była możliwie daleko od budynków, drzew i innych obiektów, które mogłyby wpłynąć na wyniki badań.

 

Zapraszamy do kontaktu:
USTALENIE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY
Dariusz Kałużny
biuro@nuvarro.pl
63 233 00 15
Posada, ul. Reymonta 23
62-530 Kazimierz Biskupi