Misja i Cele

misja_i_cele

Misja

   NUVARRO realizuje usługi:

usługi doradcze, szkoleniowe, badawcze.

   NUVARRO realizuje projekty:

związane z innowacjami, nowymi technologiami, gospodarką niskoemisyjną i odnawialnymi źródłami energii.

   NUVARRO dąży do:

podniesienia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, samorządów i instytucji w obszarze „zielonej gospodarki”.


 

Wizja

   Lider, prekursor i ekspert

NUVARRO jest liderem w Wielkopolsce, prekursorem i ekspertem w dziedzinie innowacji i zastosowania odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej w Polsce. Realizuje projekty o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

   Oferta

NUVARRO posiada atrakcyjną ofertę usług dla przedsiębiorstw, samorządów i instytucji, której celem jest wspieranie rozwoju regionalnego i lokalnego, tworzenie miejsc pracy, także na terenach wiejskich.

   Marka

Silna, rozpoznawalna marka NUVARRO jako skutecznej, prywatnej instytucji otoczenia biznesu wpływa na postrzeganie firmy jako wiarygodnego ośrodka badawczo-rozwojowego OZE.

 

 

 


 

cele1

Cele

   Innowacje

Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firm, samorządów i instytucji poprzez świadczenie wysokiej jakości usług.

   Edukacja

Szerzenie wiedzy i edukacji nt. innowacji, gospodarki niskoemisyjnej i efektywności energetycznej.

   Badania naukowe

Wspieranie wyników badań naukowych jednostek B+R i ich wykorzystanie w działalności przedsiębiorstw, instytucji i samorządów.