HISTORIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Dariusz Kałużny

Prezes Zarządu

Zajmuje się zarządzaniem NUVARRO Sp. z o.o.

dariusz.kaluzny@nuvarro.pl

Marta Szymankowska

Specjalista ds. administracyjnych i kadrowych

Zajmuje się prowadzeniem sekretariatu, organizacją szkoleń, seminariów, konferencji, pełni funkcję asystenta Zarządu.

biuro@nuvarro.pl

Ewa Łęczycka

Specjalista ds. badań i OZE

Zajmuje się opracowywaniem usług doradczych, programów funkcjonalno-użytkowych oraz prowadzeniem badań z zakresu efektywności energetycznej w laboratorium OZE.

Czasowo niedostępna

Justyna Tomczak

Specjalista ds. promocji i edukacji

Zajmuje się prowadzeniem działań promocyjnych i public relations, stroną internetową i Social Media NUVARRO, organizacją wydarzeń i projektami edukacyjnymi.

Czasowo niedostępna

Angelika Paczesna

Specjalista ds. współpracy z Samorządami.

Zajmuje się koordynacją prac i opracowywaniem Programów Rewitalizacji, także edukacją ekologiczną.

angelika.paczesna@nuvarro.pl


Agata Bugaj

Pracownik ds. inżynierii środowiska

Zajmuje się opracowaniem usług z zakresu inżynierii środowiska oraz edukacji w tym zakresie jak również przygotowaniem opracowań z zastosowaniem wiedzy z zakresu funkcjonowania inżynierii środowiska.

agata.bugaj@nuvarro.pl

 


 

Firma NUVARRO rozpoczęła działalność w listopadzie 2009 roku jako podmiot prawa handlowego – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ale jednocześnie jako prywatna instytucja otoczenia biznesu – podmiot nienastawiony na zysk. Z założenia powołana spółka ma wypełniać funkcję instytucji doradczo-szkoleniowej i badawczo-rozwojowej, ale także centrum pośredniczącego między nauką a gospodarką. NUVARRO świadczy kompleksowe usługi w zakresie wdrażania innowacji i nowych technologii w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw, samorządów oraz instytucji. Szczególny nacisk kładzie na eko-innowacje, gospodarkę niskoemisyjną oraz odnawialne źródła energii (OZE).

 

 

 

front 3

 

 

Siedziba firmy mieści się w dwukondygnacyjnym biurowcu Centrum Innowacji, który w swoim funkcjonowaniu wykorzystuje odnawialne źródła energii (OZE). „Budynek Pełen Energii” usytuowany pod Koninem w miejscowości Posada, gmina Kazimierz Biskupi wyposażony jest w szereg technologii i specjalnych urządzeń, które pozwalają akumulować energie:

  • energię cieplną: pompa ciepła i kolektory słoneczne, wentylacja z rekuperacją;
  • energię elektryczną: ogniwa fotowoltaiczne, turbina wiatrowa z pionową osią obrotu.

Zakres działalności NUVARRO Sp. z o.o., zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym, obejmuje:
1. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z.
2. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – PKD 72.20.Z.
3. Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z.
4. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nieskalsyfikowane – PKD 85.59.Z.
5. Działalność wspomagającą edukacje – PKD 85.60.Z.
6. Pozostałą działalność profesjonalną, naukową i techniczną, gdzie indziej niesklasyfikowaną – PKD 74.90.Z.
7. Działalność związaną z doradztwem w zakresie informatyki – PKD 62.02.Z.
8. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z.
9. Pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B.
10. Działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z.

 

 

CERTYFIKATY

 

god322o_ekoinspiracja_firma200_333logo_hit_zastrzezone_200_200

green_place_200_150_200

PRObox_TransferKnowHowRamka230_200

PRObox_CertyfikatProjektu230_200

NUVARRO posiada istotny potencjał

do świadczenia usług:

SAMORZĄDOM

pomaga w przygotowaniu projektów unijnych związanych z zarządzaniem środowiskiem, a w szczególności z wdrażaniem gospodarki niskoemisyjnej;

PRZEDSIĘBIORCOM

udziela informacji, doradza, przeprowadza ocenę potrzeb technologicznych firm, audyty innowacyjności i technologiczne, rekomenduje wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a także pomaga w ich finansowaniu;

Z UCZELNIAMI

współpracuje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, promocji oferty naukowo-technologicznej, komercjalizacji oraz ochrony własności intelektualnej.