Szkolenie OZE dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gmin „Sokół” z Przykony

W dniu 17 kwietnia 2018r. w godz. 10:00-13:00 Centrum Innowacji NUVARRO zorganizowało szkolenie z odnawialnych źródeł energii (OZE) dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gmin „Sokół” z Przykony.

W pierwszej części spotkania Prezes Centrum Innowacji NUVARRO, Dariusz Kałużny, przedstawił uczestnikom historię firmy, jej cele, misję i wizję oraz zakres działalności.

Następnie Marcin Sypniewski, Specjalista ds. sprzedaży i OZE, przeprowadził prezentację na temat pomp ciepła. Zaprezentowana została wiedza teoretyczna, ale przede wszystkim doświadczenie praktyczne, w tym zastosowanie pompy ciepła do ogrzewania budynku NUVARRO.

Ostatnim prelegentem była Angelika Paczesna, Specjalista ds. współpracy z Samorządami. Przeprowadziła ona szkolenie z kolektorów słonecznych, wykorzystując profesjonalny zestaw OZE korzystający z energii słonecznej.

Całe szkolenie łączyło ze sobą teorię z praktyką i miało na celu zdobycie teoretycznej wiedzy, zrozumienie zasad działania odnawialnych źródeł energii oraz poznanie budowy poszczególnych systemów.

W ramach spotkania zaprezentowana została wiedza teoretyczna związana z energetyką słoneczną i energią ziemi, przeprowadzone zostały doświadczenia demonstrujące podstawowe prawa fizyki z działaniem  kolektorów słonecznych oraz wykonane zostały eksperymenty z poszczególnymi elementami zestawu. Szkolenie umożliwiło bezpośredni kontakt z doświadczonymi ekspertami, także zaangażowało uczestników w samodzielne wykonywanie doświadczeń i łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką.

Komentarze są niedostępne