W dniach 10-20 października 2017r. w Szkołach Podstawowych w Galewie, Koźminie oraz w Brudzewie, odbyły się warsztaty pokazowe z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE). Wzięli w nich udział uczniowie klas V-VI szkół podstawowych.

Ekspert Centrum Innowacji NUVARRO przeprowadził lekcje z zakresu fotowoltaiki i kolektorów słonecznych, wykorzystując profesjonalne zestawy OZE korzystające z energii słonecznej. Lekcje te łączyły ze sobą teorię z praktyką w myśl zasady „nauka w praktyce kluczem do szybszego zapamiętywania” i miały na celu zdobycie teoretycznej wiedzy, zrozumienie zasad energetyki słonecznej oraz poznanie budowy poszczególnych systemów.

W ramach spotkania zaprezentowana została wiedza teoretyczna związana z energetyką słoneczną, przeprowadzone zostały doświadczenia demonstrujące podstawowe prawa fizyki z działaniem ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych oraz wykonane zostały eksperymenty z poszczególnymi elementami zestawu. Warsztaty umożliwiły uczniom bezpośredni kontakt z doświadczonym ekspertem, także zaangażował ich w samodzielne wykonywanie doświadczeń i łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką.

Warsztaty są jednym z działań jakie Gmina podjęła w tym roku w zakresie edukacji ekologicznej i zostały zrealizowane w ramach zadania pn. „Włącz się w Naszą Misję – Pokonajmy Wspólnie Niską Emisję” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Warsztaty miały także na celu pobudzenie kreatywności młodszych mieszkańców gminy Brudzew. Uczniowie wykazywali duże zainteresowanie tematyką oraz chętnie brali udział w zajęciach praktycznych.

Komentarze są niedostępne