Spółka NUVARRO na zlecenie Urzędu Gminy w Komornikach (gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim) przeprowadziła „Audyt Energetyczny budynku szkoły podstawowej im. Janusza Korczaka mieszczącego się w Komornikach przy ulicy Staszica 25”. Specjalistyczna usługa doradcza świadczona była przez ekspertów firmy NUVARRO w okresie od 6 do 24 czerwca 2014. Audyt został wykonany dla inwestora na potrzeby dofinansowania z WFOŚiGW.