Audyty energetyczne dla gminy Dobra (gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie tureckim) dotyczyły budynków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Centrum Kultury i OSP oraz Ośrodka Zdrowia, MOPS-u i apteki. Audyty zawierały ocenę stanu istniejących budynków pod kątem izolacyjności cieplnej przegród, ocenę stanu istniejących wewnętrznych instalacji ogrzewczych wraz ze źródłem ciepła, propozycję rozwiązań termomodernizacyjnych pozwalających na zmniejszenie zużycia ciepła w budynkach oraz procedurę wyboru optymalnego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.