Eksperci NUVARRO opracowali audyty energetyczne budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wilczyn (gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim). Dokumenty te dotyczyły budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wilczygórze oraz Przedszkola w Bieli. Audyty obejmowały ocenę stanu istniejących budynków pod kątem izolacyjności cieplnej przegród, ocenę stanu istniejących wewnętrznych instalacji ogrzewczych wraz ze źródłem ciepła, propozycję rozwiązań termomodernizacyjnych pozwalających na zmniejszenie zużycia ciepła w budynkach oraz procedurę wyboru optymalnego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.