Centrum Innowacji NUVARRO przygotowało audyty oświetleniowe dla budynków szkoły w Nieparcie, świetlicy wiejskiej w Sułkowicach oraz Kina „Szarotka”, Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji i pomieszczenia administracyjnego w Krobi (gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie gostyńskim). Audyty obejmowały ocenę stanu istniejących budynków pod kątem zużycia energii elektrycznej, propozycję rozwiązań termomodernizacyjnych pozwalających na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w budynkach, analizę zastosowania odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej oraz procedurę wyboru optymalnego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.