Eksperci NUVARRO opracowali audyty oświetleniowe istniejących budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Niechanowo (gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie gnieźnieńskim). Dokumenty te dotyczyły budynków: Zespołu Szkół w Niechanowie, Szkoły Podstawowej w Jarząbkowie i Biblioteki Publicznej w Niechanowie. Audyty obejmowały ocenę stanu istniejących budynków pod kątem zużycia energii elektrycznej, propozycję rozwiązań pozwalających na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, propozycję rozwiązań odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej, a także procedurę wyboru optymalnego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.