PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O DOTACJĘ / F.H.U.P. WIESŁAW BEDNAREK

 

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie dla F.H.U.P Wiesław Bednarek do działania WRPO 3.7. Projekt polegał na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 800 kW z instalacją do przesyłu energii w miejscowości Gadów, gmina Mycielin, powiat kaliski. W ramach projektu wykonano elektrownie wiatrową składająca się z jednej turbiny o maksymalnej mocy 800 kW (turbina średniej mocy) z mocą przyłączeniową zainstalowanych jednostek wytwórczych 800 kW. Ponadto projekt zakładał zakup materiałów oraz prac ziemnych i budowlanych niezbędnych do wykonania elektrowni wiatrowej, w tymwykonanie fundamentu żelbetonowego, zakup materiałów i prac elektrycznych, w skład których wchodziło wykonanie podziemnej linii kablowej średniego napięcia 15 kV oraz kontenera wraz z układem pomiarowo – rozliczeniowym. Całość produkowanej energii elektrycznej jest sprzedawana do sieci energetycznej.