PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O DOTACJĘ / WARTER SP. J.

 

Przygotowanie wniosku i studium wykonalności dla WARTER Sp. j. do działania WRPO 3.7. Projekt polegał na budowie elektrowni wodnej Tarnowski Młyn na rzece Gwda. Projekt został doceniony w konkursie „Gwiazdy Wielkopolski” jako najlepsza inwestycja realizowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. oraz został najwyżej oceniony w kategorii „Przyjazne Środowisko”. Inwestycję zlokalizowano w Fabryce Tektury w Tarnowskim Młynie w gminie Tarnówka (powiat złotowski), a jej przedmiotem było wybudowanie Małej Elektrowni Wodnej na stopniu Tarnowski Młyn o mocy 0,5 MW. W ramach inwestycji zakupiony został nowy turbozespół oraz wykonano niezbędne prace budowlane.