Gmina Rychwał (gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim) zleciła ekspertom NUVARRO przygotowanie ekspertyzy chiropterologicznej budynku Szkoły Podstawowej w Jaroszewicach Grodzieckich. Swoim zakresem obejmowała ona inwentaryzację chiropterologiczną obiektów w celu wskazania potencjalnych miejsc przebywania nietoperzy (stwierdzenie obecności lub braku śladów pojedynczych osobników lub kolonii rozrodczych w analizowanym obiekcie), wskazanie możliwości prowadzenia prac na obiekcie bez szkody dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także wskazanie prac kompensacyjnych dla obiektu (kompensacja utraconych siedlisk). Opracowanie zawiera również ocenę zagrożenia ze strony planowanych prac termomodernizacyjnych.