Ekspertyzy chiropterologiczne dla Gminy Krobia (gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie gostyńskim) zostały przygotowane dla budynków szkoły w Nieparcie, świetlicy wiejskiej w Sułkowicach oraz Kina „Szarotka”, Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji i pomieszczenia administracyjnego w Krobi. Swoim zakresem obejmowały one inwentaryzację chiropterologiczną obiektów w celu wskazania potencjalnych miejsc przebywania nietoperzy (stwierdzenie obecności lub braku śladów pojedynczych osobników lub kolonii rozrodczych w analizowanym obiekcie), wskazanie możliwości prowadzenia prac na obiekcie bez szkody dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także wskazanie prac kompensacyjnych dla obiektów (kompensacja utraconych siedlisk). Opracowanie zawiera również ocenę zagrożenia ze strony planowanych prac termomodernizacyjnych.