Gmina Wilczyn (gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim) zleciła ekspertom NUVARRO przygotowanie ekspertyz chiropterologicznych budynków Warsztatów Terapii Zajęciowe w Wiczygórze oraz Punktu Przedszkolnego w Bieli. Swoim zakresem obejmowały one inwentaryzację chiropterologiczną obiektów w celu wskazania potencjalnych miejsc przebywania nietoperzy (stwierdzenie obecności lub braku śladów pojedynczych osobników lub kolonii rozrodczych w analizowanym obiekcie), wskazanie możliwości prowadzenia prac na obiekcie bez szkody dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także wskazanie prac kompensacyjnych dla obiektu (kompensacja utraconych siedlisk). Opracowanie zawiera również ocenę zagrożenia ze strony planowanych prac termomodernizacyjnych.