Eksperci Centrum Innowacji NUVARRO wykonali ekspertyzy ornitologiczne dla planowanych termomodernizacji budynków publicznych na terenie gminy Ceków-Kolonia (gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim). Swoim zakresem obejmowały one: Budynek Szkoły Podstawowej w Morawinie, Szkoły Podstawowej w Cekowie, Publicznego Przedszkola i Ośrodka Zdrowia w Cekowie-Kolonii. Ekspertyzy obejmowały inwentaryzację ornitologiczną obiektu w celu wskazania siedlisk lęgowych ptaków (stwierdzenie obecności lub braku ptaków gniazdujących w / na analizowanym obiekcie), wskazanie możliwości prowadzenia prac na obiekcie bez szkody dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także wskazanie możliwości przeprowadzenia prac kompensacyjnych w środowisku.