Ekspertyzy ornitologiczne dla planowanych termomodernizacji budynków publicznych na terenie gminy Dobra (gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie tureckim) zostały przygotowane dla budynków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piekarach, Centrum Kultury i OSP oraz Ośrodka Zdrowia, MOPS i Apteki w Dobrej. Ich zakres obejmował: inwentaryzację ornitologiczną obiektu w celu wskazania siedlisk lęgowych ptaków (stwierdzenie obecności lub braku ptaków gniazdujących w / na analizowanym obiekcie), wskazanie możliwości prowadzenia prac na obiekcie bez szkody dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także wskazanie możliwości przeprowadzenia prac kompensacyjnych w środowisku.