Ekspertyzy ornitologiczne dla planowanych termomodernizacji budynków publicznych na terenie gminy Kawęczyn (gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie tureckim) zostały przygotowane dla budynków Zespołu Szkół w Kowalach Pańskich-Kolonii, Zespołu Szkół w Kawęczynie oraz Urzędu Gminy i Kawęczynie. Ich zakres obejmował: inwentaryzację ornitologiczną obiektu w celu wskazania siedlisk lęgowych ptaków (stwierdzenie obecności lub braku ptaków gniazdujących w / na analizowanym obiekcie), wskazanie możliwości prowadzenia prac na obiekcie bez szkody dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także wskazanie możliwości przeprowadzenia prac kompensacyjnych w środowisku.