Ekspertyzy ornitologiczne dla planowanych termomodernizacji budynków publicznych na terenie gminy Krobia (gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie gostyńskim) zostały przygotowane dla budynków szkoły w Nieparcie, świetlicy wiejskiej w Sułkowicach oraz Kina „Szarotka”, Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji i pomieszczenia administracyjnego w Krobi. Ich zakres obejmował: inwentaryzację ornitologiczną obiektu w celu wskazania siedlisk lęgowych ptaków (stwierdzenie obecności lub braku ptaków gniazdujących w / na analizowanym obiekcie), wskazanie możliwości prowadzenia prac na obiekcie bez szkody dla środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także wskazanie możliwości przeprowadzenia prac kompensacyjnych w środowisku.