W marcu 2016 roku eksperci NUVARRO zakończyli prace nad opracowaniem Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Zduny (gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie krotoszyńskim). Celem dokumentu jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, pozwalającej osiągnąć długofalowe korzyści środowiskowe, gospodarcze i ekonomiczne. Podstawą opracowania efektywnego Planu była inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych z terenu gminy (w dwóch obszarach: samorząd i społeczeństwo), oparta na jej bilansie energetycznym. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zostały zidentyfikowane niezbędne do realizacji zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne przyczyniające się do osiągnięcia wyznaczonych celów, czyli do redukcji emisji dwutlenku węgla, wykorzystywania potencjału odnawialnych źródeł energii, modernizacji źródeł ciepła oraz wzrostu zastosowania OZE w produkcji energii użytkowej w sektorze mieszkalnym i rolnym, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych, promocji i edukacji oraz wspierania idei proekologicznych.