Eksperci Centrum Innowacji NUVARRO opracowali Plan Mobilności dla Gminy Pniewy (gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie szamotulskim). Plan Mobilności Miejskiej (PMM) to kompleksowy dokument strategiczny opracowywany i wdrażany przez władze gminy i inne zaangażowane podmioty realizujące politykę transportową na terenie gminy. Celem Planu Mobilności Miejskiej jest zapewnienie wysokiej jakości transportu w zakresie dojazdu do obszarów gminy, przejazdu przez ten obszar i przemieszczania się w jego obrębie. PMM dokonuje oceny aktualnego i przyszłego funkcjonowania gminnego systemu transportowego. Dokument zawiera długoterminową strategię rozwoju transportu i mobilności dla całego obszaru gminy, który obejmuje wszystkie środki i formy transportu.

W wyniku podjętej przez gminę inicjatywy powstał PMM, a zapisane w nim zadnia są sukcesywnie realizowane, choć gmina nie uzyskała dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

W ramach PMM powstało zintegrowane centrum przesiadkowe zlokalizowane w rejonie skrzyżowania ulic Pocztowej i Poznańskiej. Wcześniej w tym miejscu zlokalizowany był przystanek komunikacji publicznej (komunikacja autobusowa – węzeł komunikacyjny, obejmujący komunikację w kierunku Poznania, Nowego Tomyśla, Międzychodu, Szamotuł) oraz niezorganizowane miejsca postojowe. W ramach wdrażania PMM: wydzielono miejsca postojowe przy przystanku komunikacyjnym  (P&R), wybudowano ciągi rowerowe, wybudowano ciągi piesze, postawiono nowy przystanek komunikacyjny, zrealizowano oświetlenie uliczne (LED) zintegrowanego centrum przesiadkowego, na które składają się słupy oświetleniowe i słupy oświetleniowe niskie przy ciągach pieszych, wybudowano drogę dojazdową od ulicy Poznańskiej umożliwiającą połączenie z chodnikiem łączącym miejsca postojowe przy ulicy Poznańskiej oraz drogą rowerową, wydzielono miejsca postojowe przy ul. Poznańskiej, stworzono parkingi dla rowerów B&R. Cały teren centrum przesiadkowego został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, wprowadzone zostały również elementy zwiększające bezpieczeństwo podróżnych oraz osób poruszających się po terenie centrum. Podstawowym zadaniem centrum przesiadkowego jest ułatwienie intermodalnego transportu i zwiększenie komfortu podróżnych. Budowa centrum istotnie przyczyniła się do zwiększenia wykorzystania komunikacji zbiorowej oraz rowerowej, powodując ograniczenie indywidualnego ruchu samochodowego. Teren centrum przesiadkowego został dodatkowo zabezpieczony barierkami, opornikami i słupkami. Cały teren jest również odpowiednio oznakowany dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu i wygody korzystania przez podróżnych. Istniejące obecnie tereny zieleni zostały częściowo przekształcone
i uporządkowane, zostały dodane nowe nasadzenia drzew.