PRAKTYKI ZAWODOWE W CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII NUVARRO / ZSGE KONIN

 

10 uczniów Zespołu Szkół Górniczo – Energetycznych w Koninie odbyło praktyki zawodowe w Centrum Transferu Technologii NUVARRO. Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności umożliwiła praktykantom Spółka NUVARRO, która przy współpracy z Politechniką Poznańską wzięła udział w projekcie “Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Praktyki zrealizowano w podziale na dwie grupy, w terminach 2 – 23 stycznia 2015 r. oraz 26 stycznia – 6 lutego 2015 r.