PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O DOTACJĘ / FRANSPOL SP. Z O. O.

 

Opracowanie analizy techniczno-ekonomicznej oraz planu wykorzystania wyników innowacyjnego projektu „Rozbudowa zakładu produkcyjnego nr II w Połańcu zmierzająca do utworzenia nowych produktów i usług oraz zwiększenia dotychczasowej mocy wytwórczej”. Projekt realizowany  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i Budżetu Państwa. W ramach usługi dokonano analizy techniczno – ekonomicznej nowej  inwestycji zaplanowanej przez firmę Franspol sp. z o.o. w zakładzie w Połańcu w województwie świętokrzyskim.