STUDIUM WYKONALNOŚCI / PODDZIAŁANIE 3.2.4 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM W RAMACH ZIT DLA ROZWOJU AKO

 

Pracownicy firmy NUVARRO przygotowali Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” do konkursu WRPO 2014-2020 Poddziałanie 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Zadanie było projektem partnerskim, w którym liderem był Powiat Kaliski, a gminami partnerskimi gminy: Opatówek, Blizanów, Brzeziny, Ceków-Kolonia, Gołuchów, Lisków, Szczytniki, Koźminek i Żelazków.