STUDIUM WYKONALNOŚCI – PODDZIAŁANIE 3.2.4 ZIT AKO / POWIAT KALISKI

 

Pracownicy firmy NUVARRO przygotowali Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” do konkursu WRPO 2014-2020 Poddziałanie 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Zadanie było projektem partnerskim, w którym liderem był Powiat Kaliski, a gminami partnerskimi gminy: Opatówek, Blizanów, Brzeziny, Ceków-Kolonia, Gołuchów, Lisków, Szczytniki, Koźminek i Żelazków. Prace związane z termomodernizacją obejmowały m.in.: ocieplenie przegród budowlanych budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła, przebudowę systemów wentylacji, przebudowę systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej, montaż instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, wymianę oświetlenia na energooszczędne. Montaż jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE w modernizowanych energetycznie budynkach przyniesie łączną zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 68,00 MWhe, a także 40,18 MWht energii cieplnej.

 

GMINA SZCZYTNIKI – Szkoła Podstawowa w Pośredniku oraz Zespół Szkół w Stawie

GMINA ŻELAZKÓW – remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelazkowie