STUDIUM WYKONALNOŚCI / PODDZIAŁANIE 3.3.1 INWESTYCJE W OBSZARZE TRANSPORTU MIEJSKIEGO – OSI

 

Centrum Innowacji NUVARRO przygotowało wnioski i studia wykonalności pod konkurs WRPO 2014-2020 Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego – OSI dla Gmin: Łubowo, Gniezno i Niechanowo oraz Miasta i Gminy Wysoka. Przedsięwzięcia ujęte w projektach polegały na: budowie, przebudowie, rozbudowie i modernizacji infrastruktury transportu publicznego, budowie systemów zarządzania i organizacji ruchu oraz ich elementów, budowie, przebudowie i modernizacji dróg dla rowerów w tym łączących miasta i ich obszary funkcjonalne oraz uzupełniająco infrastruktury rowerowej (publiczne parkingi rowerowe, kładki rowerowe i pieszo-rowerowe zlokalizowane w ciągach ścieżek rowerowych oraz systemy rowerów publicznych/miejskich, itp.), montażu efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego lub modernizacji oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności, działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących transportu publicznego, rowerowego i pieszego.