STUDIUM WYKONALNOŚCI / PODDZIAŁANIE 4.4.4 ZACHOWANIE, OCHRONA, PROMOWANIE I ROZWÓJ DZIEDZICTWA NATURALNEGO I KULTUROWEGO W RAMACH ZIT DLA ROZWOJU AKO

 

 

Eksperci firmy NUVARRO opracowali kompletne studium wykonalności dla przedsięwzięcia „Zintegrowani w kulturze” jako załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Środowisko, Działanie 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałanie 4.4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Jest to projekt partnerski, którego liderem jest Powiat Kaliski, a gminami partnerskimi: Gmina i Miasto Stawiszyn oraz Gminy Opatówek, Lisków, Koźminek i Żelazków.