STUDIUM WYKONALNOŚCI / PODDZIAŁANIE 5.1.2 WZMOCNIENIE REGIONALNEGO UKŁADU POWIĄZAŃ DROGOWYCH (DROGI POWIATOWE I GMINNE)

 

Eksperci firmy NUVARRO opracowali kompletne studium wykonalności dla przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej – ul. Polnej w Lądku wraz z infrastrukturą towarzyszącą” dla Gminy Lądek. Całość przygotowana została pod konkurs WRPO 2014+ Poddziałanie 5.1.2 Wzmocnienie regionalnego układu powiązać drogowych (drogi powiatowe i gminne).