PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O DOTACJĘ / KON-BET Sp. z o. o.

 

Przygotowanie wniosku i studium wykonalności w ramach działania 1.2 WRPO „Wsparcie dla MŚP”, pt. „Wdrożenie nowej technologii – strunobetony”. Projekt polegał na zakupie linii technologicznej do produkcji płyt ściennych i stropowych z betonu sprężonego wraz z systemem informatycznym do zarządzania procesem produkcji. Dzięki realizacji projektu powstała linia technologiczna składająca się z szeregu urządzeń: modułowego ekstrudera do produkcji płyt, maszyny do czyszczenia łoża, urządzenia dozowniczego, piły wielokątowej do cięcia płyt, chwytaków do płyt wraz z trawersami do rozformowania płyt, wózków transportowych modułów informatycznych typu CAD/CAM.