WNIOSEK i STUDIUM WYKONALNOŚCI / PODDZIAŁANIE 9.3.3. OSI INWESTOWANIE W ROZWÓJ INFRASTRUKTURY EDUKACJI OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ

 

Eksperci Centrum Innowacji NUVARRO opracowali wniosek aplikacyjny wraz ze Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia „Budowa Sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w miejscowości Czajcze gmina Wysoka” do konkursu dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji w ramach Poddziałania 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej WRPO 2014-2020. Projekt realizowany był dla gminy Wysoka (powiat pilski).