WNIOSKI i STUDIA WYKONALNOŚCI / PODDZIAŁANIE 9.3.3.INWESTOWANIE W ROZWÓJ INFRASTRUKTURY EDUKACJI OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ

 

Eksperci Centrum Innowacji NUVARRO opracowali wnioski aplikacyjne wraz ze Studiami Wykonalności dla przedsięwzięć polegających na przebudowie, rozbudowie, adaptacji, modernizacji oraz/lub wyposażeniu (sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań dydaktycznych) istniejących obiektów edukacji ogólnokształcącej oraz budowie i/lub wyposażeniu (sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji zdań dydaktycznych) nowych obiektów, a także budowie infrastruktury wzmacniającej sprawność fizyczną uczniów. Dokumenty aplikacyjne do konkursu WRPO 2014-2020 Poddziałanie 9.3.3.Inwestowanie w rozwój edukacji ogólnokształcącej NUVARRO przygotowało dla gmin: Lądek, Kościelec, Mieścisko, Gniezno, Zduny, Nowy Tomyśl i Ceków-Kolonia.